Posts by ΑΠΑΝΤΕΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΙ

Μητροπολίτου Αντωνίου Μπλούμ: Η βάπτιση του Ιησού Χριστού.

antbloom

Μητροπολίτου Σουρόζ Αντωνίου Μπλούμ (1914 -2003)

Πιστεύουμε, διαβεβαιώνουμε και γνωρίζουμε βιωματικά, ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος ήταν αναμάρτητος, και ως Θεός τέλειος σε όλα. Ποιοί λόγοι λοιπόν τον οδήγησαν στη βάπτιση;

Ποιό θα μπορούσε να είναι το νόημα μιας τέτοιας πράξης;

Το Ευαγγέλιο δεν δίνει σχετική εξήγηση, όμως εμείς έχουμε το δικαίωμα να θέσουμε το ερώτημα, το δικαίωμα να μείνουμε σαστισμένοι, το δικαίωμα να στοχαζόμαστε βαθιά για τη σημασία της βάπτισης.

Κάποτε, όταν ήμουν νέος, έθεσα το συγκεκριμένο ερώτημα σε έναν ηλικιωμένο ιερέα, ο οποίος μου αποκρίθηκε: «Ξέρεις, νομίζω ότι όταν οι άνθρωποι έρχονταν στον Ιωάννη, και εξομολογούνταν τις αμαρτίες τους, τα ψεύδη τους, τις πνευματικές και σαρκικές ακαθαρσίες τους, καθαρίζονταν κατά κάποιο τρόπο συμβολικά στα ύδατα του Ιορδάνη.

Και τα νερά του ποταμού, όντας καθαρά, όπως ολα τα τρεχούμενα νερά, βαθμιαία ρυπαίνονταν, όπως συμβαίνει με τα νεκρά (στάσιμα) ύδατα, που έχουν χάσει κάθε ζωντάνια και δεν μπορούν να μεταδώσουν παρά μόνο το θάνατο. Τούτα τα νερά γεμάτα με τις ακαθαρσίες, τα ψεύδη, τις αμαρτίες, τον ανθρώπινο αθεϊσμο, σιγά-σιγά πέθαιναν, έχοντας την ικανότητα μόνο να σκοτώνουν. Read more →

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου: Ομιλία εἰς τά Ἅγια Φῶτα

αγ Γρηγόριος ο Θεολόγος

Ομιλία εἰς τά Ἅγια Φῶτα, Ἀπόσπασμα ὁμιλίας του Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

Μέ τήν γέννησιν λοιπόν ἔχομεν προεορτάσει τά πρέποντα καί ἐγώ ὁ ὁποῖος προεξάρχω εἰς τήν ἑορτήν καί σεῖς καί ὅλα τά ἐγκόσμια καί τά ὑπερκόσμια ὄντα. Ἔχομεν τρέξει μαζί μέ τόν ἀστέρα καί ἔχομεν προσκυνήσει μαζί μέ τούς μάγους, (Ματθ. 2, 10), ἔχομεν φωτισθῆ μαζί μέ τούς ποιμένας (Λουκ. 2, 7) καί ἔχομεν δοξάσει μαζί μέ τούς ἀγγέλους, τόν ἔχομεν δεχθῆ εἰς τάς ἀγκάλας μας μαζί μέ τόν Συμεών (Λουκ. 2, 13 ἑ).

Καί τόν ἔχομεν δοξολογήσει μαζί μέ τήν ἀξιοσέβαστον καί σώφρονα ἐκείνην Ἄννα (Λουκᾶ. 2, 36 ἑ ). Καί ὀφείλεται εὐγνωμοσύνη εἰς ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος ἦλθε κατά τρόπον ξένον πρός τήν φύσιν του εἰς τόν ἰδικόν του τόπον, διότι ἐδόξασε τόν ξένον. Τώρα δέ πρόκειται δι᾿ ἄλλην πρᾶξιν τοῦ Χριστοῦ καί δι᾿ ἄλλο μυστήριον.
Δέν ἠμπορῶ νά συγκρατήσω τήν χαράν μου. Νιώθω νά γεμίζω ἀπό Θεόν. Λίγο ἀκόμη καί θά ἀρχίσω νά κηρύσσω τήν εὐχάριστον ἀγγελίαν, ὅπως ὁ Ἰωάννης, ἔστω καί ἄν δέν εἶμαι πρόδρομος, πάντως θά τό κάμω ἀπό τήν ἐρημίαν. Ὁ Χριστός φωτίζεται, ἄς φωτισθῶμεν μαζί του. Read more →

Περί Αγιασμού…

agiasmos

Μία από τις πιο γνωστές και λαοφιλείς Ακολουθίες της Εκκλησίας μας είναι αυτή του Aγιασμού των υδάτων.

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία η Ακολουθία αυτή παρουσιάζεται σε δύο τύπους, τον μεγάλο και τον μικρό Αγιασμό.

Μέγας Αγιασμός ονομάζεται η Ακολουθία που τελείται στο Ναό δύο φορές το έτος (5 και 6 Ιανουαρίου) σε ανάμνηση της Βαπτίσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη υπό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.

Μικρός Αγιασμός είναι ο συνήθως τελούμενος στους Ναούς κατά την 1η εκάστου μηνός και σε διάφορες άλλες περιπτώσεις (θεμελιώσεις οίκων, εγκαίνια καταστημάτων, δημοσίων έργων κτλ.).

Και στις δύο ημέρες, παραμονή και ανήμερα των Θεοφανείων, τελείται η Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού.

Δεν τίθεται θέμα ποιος είναι αγιότερος και ποιος λιγότερο άγιος, καθώς και οι δύο τύποι αγιασμού είναι αγιασμένοι από τη ζωοποιό χάρη του αγίου Πνεύματος.

Ο Αγιασμός που τελείται την παραμονή και ανήμερα της γιορτής των Θεοφανείων είναι ακριβώς ο ίδιος.

Ο Μεγάλος Αγιασμός φυλάσσεται όλο το χρόνο στο Ναό, σε ειδική φιάλη.

Σκοπός της πράξης αυτής είναι η διευκόλυνση των πιστών και η εξυπηρέτηση των αναγκών τους: όταν κάποιος είναι ασθενής «εις αγιασμόν και ίασιν ψυχής τε και σώματος» και στην περίπτωση που κάποιος χριστιανός δεν μπορεί να μεταλάβει το Σώμα και το Αίμα του Χριστού γιατί διατελεί κάτω από κάποιο παιδαγωγικό επιτίμιο του πνευματικού του.

Ο Μέγας Αγιασμός σε καμία περίπτωση δεν δύναται να υποκαταστήσει τη μετάληψη του Σώματος και Αίματος του Κυρίου στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν θεωρείται υποκατάστατο, ούτε όμοιο και ισότιμο. Απλώς δίδεται ως μία παρηγοριά στους χριστιανούς που δεν μπορούν να κοινωνήσουν και για να ενισχυθούν στον αγώνα τους για την μετάνοια.

Ο Μέγας Αγιασμός δύναται να φυλάσσεται κατ’ οίκον προς εξυπηρέτηση των αναγκών των πιστών. Read more →

Τι είναι τα Θεοφάνεια ;

theofania

Η Βάπτιση του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο λέγεται και Επιφάνεια.

Η λέξη Θεοφάνεια προέρχεται από το αποστολικό χωρίο «Θεός εφανερώθη εν σαρκί, εδικαιώθη εν Πνεύματι, ώφθη αγγέλοις, εκηρύχθη εν έθνεσιν, επιστεύθη εν κόσμω, ανελήφθη εν δόξη», και σχετίζεται περισσότερο με την Γέννηση του Χριστού.

Η λέξη Επιφάνεια προέρχεται από το αποστολικό χωρίο «επεφάνη η Χάρις του Θεού η σωτήριος πάσιν ανθρώποις» και αναφέρεται περισσότερο στη Βάπτιση του Χριστού, γιατί τότε οι άνθρωποι γνώρισαν την χάρη της Θεότητας. Με την εμφάνιση της Αγίας Τριάδος και την ομολογία του Τιμίου Προδρόμου έχουμε την επίσημη ομολογία ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι ο «είς της Τριάδος», ο οποίος ενανθρώπησε για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους από την αμαρτία τον διάβολο και τον θάνατο.

Είναι γνωστό ότι στην πρώτη Εκκλησία την ίδια μέρα, 6 Ιανουαρίου, γιόρταζαν μαζί την εορτή των Χριστουγέννων και των Θεοφανείων. Οι γιορτές αυτές χωρίστηκαν κατά τον 4ο αιώνα, οπότε τα Χριστούγεννα μεταφέρθηκαν στις 25 Δεκεμβρίου, την ημέρα που οι Εθνικοί γιόρταζαν τον Θεό Ήλιο και οι χριστιανοί τον νοητό Ήλιο της δικαιοσύνης. Η ημέρα των Θεοφανείων λέγεται όμως και ημέρα των φώτων λόγω του βαπτίσματος, του φωτισμού των κατηχουμένων, και λόγω της φωταψίας. Read more →

Ποιος είναι ο Μέγας Βασίλειος;

MegasVasilios

Ο Μέγας Βασίλειος είναι τόσο γνωστός όσο λίγοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, αλλά και τόσο παρεξηγημένος όσο ελάχιστοι. Ενώ ήταν ένας ασκητής Επίσκοπος, ο οποίος εκοιμήθη σε ηλικία μόλις 49 ετών, τον παρουσιάζουν σαν ασπρομάλλη γέροντα, καλοζωϊσμένο, ντυμένο με τα κόκκινα και άσπρα χρώματα μιας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας. Ο άγιος Βασίλειος είναι ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες του νοητού στερεώματος της Εκκλησίας, που έλαμψε τον 4ο αιώνα μ. Χ. και εξακολουθεί να λάμπει, να φωτίζει και να μιλά στις καρδιές όλων εκείνων που ζητούν τις πρεσβείες του και μελετούν τα συγγράμματά του.

Ο πραγματικός Αη Βασίλης
Πώς ήταν; Ας δούμε τι μας λένε οι αρχαίοι συγγραφείς μας. Ήταν πολύ ψηλός και πολύ αδύνατος, είχε σκούρο δέρμα και χλωμό, είχε επίσης κοντά μαλλιά και μακριά μαύρα γενιά που πέρα διέκρινες λευκές τρίχες, είχε μακριά μύτη και τα φρύδια του ήταν τοξοειδή, τα μάτια του ήταν σκούρα και η ματιά του βαθειά και ερευνητική, το μέτωπό του ήταν μεγάλο και ήταν μονίμως ζαρωμένο έμοιαζε δηλαδή με άνθρωπο που συνεχώς σκεπτόταν, είχε προβλήματα με την υγεία του και υπέφερε από το πραγματικά ανυπόφορο κρύο και γενικά βαρύ χειμώνα της Καππαδοκίας. Ας δούμε όμως πότε και που έζησε και ποιά ήταν η οικογένειά του.
Ο Μέγας ανάμεσα στους Αγίους Βασίλειος, γεννήθηκε περί το 329 μ.Χ. στην Νεοκαισάρεια του Πόντου. Η οικογένεια του ήταν στ” αλήθεια μια οικογένεια Αγίων, είχε παππού μάρτυρα, τα αδέλφια του Γρηγόριος ήταν επίσκοπος Νύσσης και Πέτρος επίσκοπος Σεβαστείας και ο ίδιος επίσκοπος Καισαρείας, οι αδελφές του ήταν όλες αφιερωμένες στον Θεό, με πρώτη την αγία και σοφή Μακρίνα, που ήταν αυτή που επηρέασε τον άγιο να στραφεί στην χριστιανική πίστη. Ο Ναυκράτιος ένας άλλος αδελφός του ασκήτευε στην έρημο του Πόντου και πέθανε μόλις 27 χρόνων. Τον πατέρα του τον έλεγαν και αυτόν Βασίλειο και ήταν ρήτορας, δηλαδή δικηγόρος, ενώ τη μητέρα του την έλεγαν Εμμέλεια και ήταν πολύ σοφή και αγία γυναίκα. Η οικογένεια του Αγίου Βασιλείου είχε 11 παιδιά (5 αγόρια – 6 κορίτσια) και όλοι διακρίθηκαν στου Χριστού την πίστη.   Read more →

Επίσκεψη στην Στέγη Γερόντων Ι.Ν. Αγ. Αποστόλων Τζιτζιφιών

2412

Στις 24 Δεκεμβρίου 2013 ο πρόεδρος π. Νικόλαος Γουργουρίνης και τα μέλη του Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου επισκέφθηκαν την Στέγη Γερόντων του Ι.Ν. Αγ. Αποστόλων Τζιτζιφιών.

Έψαλαν τα κάλαντα των Χριστουγέννων και συνομίλησαν με τους τροφίμους και τον υπεύθυνο της στέγης π. Δημήτριο Καρβούνη.

Εκείνη την ημέρα έγινε και η παράδοση των τροφίμων που είχαν συλλεχθεί για αυτόν τον σκοπό.

 

Στέγη Γερόντων Ι.Ν. Αγ. Αποστόλων Τζιτζιφιών (Ανδρών και Γυναικών)
Αγ. Αποστόλων 5, 176 75 Τζιτζιφιές
Τηλ.: 210.9422.021
Υπεύθυνος: π. Δημήτριος Καρβούνης

Εγώ,το αγέννητο παιδί

Επίσκεψη κλιμακίου της ΝΔ στο Ενοριακό Φιλόπτωχο

Κλιμάκιο της Νέα Δημοκρατίας επισκέφθηκε το  «Σπίτι Γαλήνης» του Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου του Ιερού Ναού Αγίων Πάντων Καλλιθέας.

Σκοπός της επίσκεψής τους ήταν η ενημέρωση για τις δραστηριότητες του φιλοπτώχου μας  και η παράδοση τροφίμων τα οποία συλλέχθηκαν από τα μέλη του κόμματος της ΝΔ,για τους απόρους που βοηθάει η ενορία μας.

Η επίσκεψη αυτή επαναλήφθηκε τις ημέρες Χριστουγέννων όπου κλιμάκιο της ΝΔ μας παρέδωσε τρόφιμα για τα «Δέματα Αγάπης»  που μοιράζουμε κάθε Χριστούγεννα.

Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για αυτήν την πρωτοβουλία σας και να σας ευχηθούμε η νέα χρονιά να σας χαρίσει Υγεία, Πνευματική Πρόοδο &Δημιουργικότητα!

klknd

Προσφορά Αγάπης, Ελπίδας, Χαράς

Hand-holding-gift-001

Αγάπη, Ελπίδα,Χαρά

Ήταν το φετινό σύνθημα της Χριστουγεννιάτικης γιορτής που διοργάνωσε το Ε. Φ.Τ. του Ιερού  Καθεδρικού Ναού Αγίων Πάντων Καλλιθέας διοργάνωσε για δεύτερη χρονιά! Οι πολίτες της Καλλιθέας ήταν εκεί για να το αποδείξουν.

Η Χριστουγεννιάτικη Δωροέκθεση άνοιξε την πόρτας της στις 10:00 π.μ  ενώ η αίθουσα της Ε.Ν.Ε που φιλοξένησε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις γέμισε από μικρά παιδιά που είχαν την ευκαιρία να μάθουν αλλά και να διασκεδάσουν παρέα με τους γονείς τους.

Τα έσοδα από την δωροέκθεση δόθηκαν για την ενίσχυση των 100  οικογενειών που σιτίζονται από την ενορία μας.

Ενώ ο «Σάκος της Αγάπης » γέμισε με δώρα για τα  παιδιά που φιλοξενούνται από τα ιδρυμάτα μετά τα οποία συνεργάζεται το ενοριακό φιλόπτωχο ταμείο. Read more →

Ένας για Όλους – Όλοι για Έναν : Yogheart & Άπαντες Φιλόπτωχοι

charity-concept

charity-concept

 

Το Yogheart είναι το πρώτο Frozen Yogurt Cafe στην Καλλιθέα.
Από το καλοκαίρι του 2012 μέχρι σήμερα,έχει κερδίσει τις καρδιές μικρών και μεγάλων, με το απολαυστικό παγωμένο γιαούρτι από Έλληνες παραγωγούς,τον αρωματικό καφέ,τα χειροποίητα γλυκά,τα εξωτικά smoothies,τα σνακς και τις πεντανόστιμες βέλγικες βάφλες.

Ο ζεστός,φιλόξενος,πολύχρωμος χώρος και το ευγενικό και χαρούμενο προσωπικό, «η ψυχή» του Yogheart θα σας κάνουν να θέλετε να πηγαίνετε όλες τις ώρες της μέρας,χειμώνα και καλοκαίρι.

Είναι χαρά για εμάς να δεχόμαστε βοήθεια από επιχειρηματίες με ήθος, αξιοπρέπεια και αγάπη Χριστού.

Σας καλούμε λοιπόν από κοινού στην υπέροχη γιορτή του Yogheart
το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 10:00-16:00 να σας γλυκάνουμε με καινούργιες γλυκιές δημιουργίες!

Κέφι – Χορός – Εκπλήξεις

Ho – Ho – Ho

Εκείνη την ημέρα θα συγκεντρώνουμε τρόφιμα στο Υogheart για τον Ι.Ν. ΑΓ. Πάντων Καλλιθέας.

Μαντζαγριωτάκη 107 ( απέναντι από το Δημαρχείο Καλλιθέας)

τηλ 2111825980

www.yogheart.gr

©apantesfiloptochoi.gr 2012-2013 All rights reserved. Designed by: Postitonmymind


Free web hostingWeb hosting